Golden Sponsor

Sponsors

Partners
News


18.10.2011

Годишно Собрание на ЕЛТАМ 2011

Почитувани членови,

Ве покануваме на Годишното Собрание на ЕЛТАМ - Асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на Република македонија кое ќе се одржи на 12 март 2011 (сабота) со почеток во 12 часот во просториите на ОУ „Св.Кирил и Методи“, Скопје.

Дневен ред:
1. Усвојување на извештај за работа на ЕЛТАМ за 2010 година,
2. Усвојување на финансиски извештај за 2010 година,
3. Номинирање на тела за реализирање на активности за 2011 година,
4. Разно.

Се надеваме дека ќе бидете во можност да присуствувате на Собранието.

Претседател на ЕЛТАМ,
Елизабета Христовска Ичева

back to news