Golden Sponsor

Sponsors

Partners
News


25.02.2016

Годишно Собрание на ЕЛТАМ 2016

Почитувани членови,

Ве покануваме на годишно собрание на ЕЛТАМ- Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија кое ќе се одржи на 09 април 2016 година (сабота) со почеток во 11.00 часот во просториите на ОУ „Св. Кирили и Методиј“ , Скопје.

                                                            Дневен ред:

 1. Усвојување на извештај за работата на ЕЛТАМ за 2015 година- извештај на локални координатори за 2015 година
 2. Усвојување на финансиски извештај за 2015 година
 3. Усвојување на предлог програма за работа за 2016 година
 4. Избор на ново раководство на ЕЛТАМ
 5. Натпревари 2016 година
 6. Назначување на претставници на ЕЛТАМ за конференции во 2016 година
 7. Конференција на ЕЛТАМ октомври 2016 година
 8. Разно

 

Се надеваме дека ќе бидете во можност да присуствувате на собранието.

Претседател на ЕЛТАМ

Елизабета Христовска - Ичева

 

Кандидати за новите позиции во ЕЛТАМ:

 
Позиција Кандидат
President
 1. Александра Поповски Голубовиќ
 2. Мирослава Павлова Аневска
General Secretary
 1. Марија Џонова
 2. Гордиана Ѓоргова
 3. Елизабета Христовска Ичева
National Coordinator for Primary School Competitions
 1. Љубица Ружинска
 2. Мирослава Павлова Аневска
National Coordinator for Secondary School Competitions
 1. Јованка Јованчевска-Миленкоска
 2. Гордиана Ѓоргова
Treasurer
 1. Гордиана Ѓоргова
 2. Александра Поповски Голубовиќ
Membership Secretary
 1. Валентина Кикеркова

back to news