Golden Sponsor

Sponsors

Partners




News


04.02.2018

Годишно собрание на ЕЛТАМ 2018

Почитувани членови, 

Ве покануваме на годишно собрание на ЕЛТАМ- Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија кое ќе се одржи на 03 март 2018 година (сабота) со почеток во 13.00 часот во просториите на NOVA International schools, Скопје

Дневен ред:

  1. Усвојување на извештајот за работата на ЕЛТАМ за 2017 година- извештај на локални координатори за 2017 година
  2. Усвојување на финансискиот извештај за 2017 година
  3. Усвојување на предлог програма за работа за 2018 година
  4. Усогласување на статутот на Асоцијацијата со законските рамки
  5. Разно

Се надеваме дека ќе бидете во можност да присуствувате со цел да допринесете кон подобрувањето на работата на ЕЛТАМ.
Александра Поповски Голубовиќ
Претседател на ЕЛТАМ

back to news